Transakcje      M&A

Fuzje i przejęcia (M&A)

Transakcje polegające na obejmowaniu kontrolnych pakietów akcji lub udziałów w innych firmach, a niekiedy również na łączeniu firm, występują w każdej branży. Są one sposobem na umocnienie pozycji firmy na rynku, a w konsekwencji na zapewnienie wzrostu wartości firmy (na zasadzie "2 + 2 = 5"). Naszą rolą jako doradcy w tym procesie jest zarówno wyszukiwanie okazji do tego rodzaju transakcji, jak i pomoc w odpowiednim jej przeprowadzeniu.

czytaj więcej

Pozyskiwanie finansowania

Finansowanie rozwoju firmy

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jego rozwój wymaga zapewnienia odpowiedniego finansowania (dla zwiększenia obrotu, realizacji inwestycji, nabycia udziałów w innej firmie, etc.). Każdy przypadek jest inny i dlatego istotne jest, aby tak zaplanować finansowanie przedsięwzięcia, aby jego uzyskanie było w realnym zasięgu firmy, a przy tym jego koszt był jak najniższy.

czytaj więcej


Wsparcie decyzyjne

O przewadze konkurencyjnej decyduje odpowiednie wykorzystanie informacji

Naszych Klientów wspieramy również poprzez różnego rodzaju analizy, dostarczające informacji do podejmowania właściwych decyzji. Decyzje strategiczne wspieramy, opracowując biznes plany czy sporządzając wyceny firm. Decyzje bieżące - np. wdrażając systemy budżetowania lub przez szkolenia.

czytaj więcejRestrukturyzacja                 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

Nasze usługi to nie tylko doradztwo, ale niekiedy także głębokie zaangażowanie w zarządzanie przedsiębiorstwem klienta. Mamy doświadczenie w ratowaniu przed upadłością spółek w sytuacji, gdy nastąpiła utrata płynności finansowej, występują znaczne zaległości płatnicze, a banki wypowiadają umowy kredytowe.

czytaj więcejKim jesteśmy?

foto: www.tomaszjodlowski.comGdy dalszy rozwój wymaga nowych kompetencji ...

... przy wsparciu specjalistów łatwiej osiągniesz wyznaczone cele.

 

Jesteśmy firmą konsultingową, której domeną jest wsparcie prywatnych przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz pozyskiwaniu finansowania - zarówno od inwestorów, jak i finansowania dłużnego. Pomagamy również w podniesieniu jakości i sprawności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Założycielem firmy jest Krzysztof Jeżowski, którego doświadczenie w konsultingu datuje się od 1994 r., a w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnej wielkości (w tym spółkami akcyjnymi) od 1998 r.

Członkowie naszego zespołu pracowali dla klientów z różnych branż gospodarki, w tym w szczególności telekomunikacji, hutnictwa i przemysłu stalowego oraz przemysłu chemicznego.